Requisits per ser família d’acollida

Considerem una família d’acollida aquella que té com a mínim un fill o filla menor d’edat i que compleix els requisits següents (en el cas dels estudiants en acollida aquests requisits varien una mica):

 • Tenir disponible una habitació d’ús propi moblada (mínim: llit, armari i escriptori) amb llum natural i ventilació per a ús exclusiu de l’au-pair.
 • Proporcionar a l’au-pair pensió completa durant la seva estada (tres àpats al dia). Si la famíia no sol menjar a casa, l’au-pair es podrà cuinar el seu menjar, previ acord.
 • Rebre i tractar l’au-pair com si es tractés d’un membre més de la família. Mai serà tractada com a servei domèstic. En aquest sentit, cal explicar-li les normes i els hàbits de convivència de la casa, les pautes de disciplina a seguir amb els nens, les tasques domèstiques que haurà de fer (establertes per escrit en l’acord entre l’au-pair i la família), etc. En el cas que es posi malalta, se li seguiran vigents les condicions d’allotjament pactades.
 • Ajudar l’au-pair en el seu aprenentatge de la llengua que hagi vingut a aprendre (català o espanyol) i integrar-la en la nostra cultura. L’au-pair parlarà en la seva llengua amb els fills, i amb la resta de la família es pot pactar l’estona dedicada a cada idioma.
 • Donar-li facilitats perquè assisteixi a cursos de català o espanyol (a càrrec seu).
 • Complir escrupolosament els punts que s’hagin especificat i signat a l’acord entre l’au-pair i la família, com:
  • Entregar-li setmanalment la paga acordada.
  • Respectar les hores de dedicació als fills acordades. En cas de requerir ajuda extra en determinades circumstàncies es compensarà l’au-pair amb diners extra o temps lliure.
  • És important respectar el temps lliure setmanal i períodes d’oci pactats.
 • El dia que marxi, caldrà acompanyar-la a l’aeroport/estació de tren, o bé proporcionar-li el transport adient, en el cas que ho necessiti.