Què és una au-pair?

Definició

El programa au-pair està regulat pel Consell Europeu, mitjançant l’Acord internacional signat a Estrasburg el 4 de novembre de 1969 sobre la “Col·locació Au-Pair”. Espanya el signa el 24 de juny de 1988 (BOE n. 214 de 6 de setembre de 1988). Més endavant es va aprovar una resolució del Ministeri d’Afers Estrangers (BOE de 27 de juny de 1989) en què es regulava les tasques de l’Au-pair, i en virtut del qual la col·locació d’au-pair no està prevista com un contracte de treball sinó com una activitat intercultural.

La firma d’aquest Acord va ser resultat de les consideracions següents:

 • Assolir una unió estreta entre els membres de la CE amb mires a afavorir el progrés social.
 • La figura de l’au-pair constitueix una categoria especial que no és la d’estudiant ni la de treballador però que participa de totes dues alhora i, per tant, cal preveure disposicions apropiades per a aquestes persones.

Característiques

 • Sol ser una noia, si bé cada vegada es demanen més nois, especialment per relacionar-se amb fills amb edats pròximes a l’adolescència.
 • Té entre 18 i 30 anys, sense càrregues familiars.
 • El seu objectiu és venir a aprendre l’idioma i la cultura del país.
 • Conviu amb una família durant un període de temps determinat (entre 1 mes i 1 any, prorrogable) i col·labora amb tasques senzilles de la llar.
 • Té cura dels fills, els parla amb el seu idioma i els ajuda a millorar-ne el nivell.
 • Rep una paga setmanal que pot oscil·lar entre 60 i 120€, en funció del programa escollit (vegeu “Programes Au-pair”).
 • Pot fer de cangur alguna nit per setmana.
 • Disposa de temps lliure per assistir a classes d’idioma i per al seu oci.
 • Per aconseguir l’intercanvi cultural, educatiu i lingüístic s’integrarà a la família com un membre més. No se la pot considerar MAI com a “servei domèstic”.

Tots els detalls d’horaris, tasques domèstiques, hores de dedicació als fills es recullen en l’Acord signat entre l’Au-pair i la Família. Cangur4you assessora i redacta l’acord.

Requisits

A part que compleixin els requisits exposats anteriorment, busquem persones amb actitud col·laboradora, activa i flexible, disposades a:

 • Col·laborar en el funcionament diari de la família.
 • Tenir cura dels fills i posar interès per aconseguir-hi una relació afable.
 • Aportar un mínim de dues cartes de referència, preferiblement en la cura d’infants.
 • Firmar un jurament en què no té antecedents policials ni causes pendents. Si la família ho sol·licita i accepta costejar el tràmit, es pot sol·licitar un certificat de la policia del país d’origen.
 • Presentar un certificat mèdic expedit durant els darrers tres mesos en el qual s’especifiqui que gaudeix de bona salut i no té cap malaltia contagiosa.
 • Tenir un visat vàlid (en el cas de no pertànyer a un país de la UE i de passar més de tres mesos al nostre país).
 • Tenir cobertura d’assistència mèdica a Espanya.