Programes

Perquè l’experiència de rebre una au-pair en el si d’una família sigui positiva en tots els aspectes, ens assegurem que tant la família com l’au-pair coincideixen en les expectatives posades. Per això hem creat diversos tipus de programes, en funció de les hores de dedicació a la família, que es combinen amb el període de temps acordat d’estada.

  Au Pair Estàndard Au Pair Plus Demi Au-Pair Estudiant en acollida*
Hores de dedicació familiar setmanals 25-30 hores 35-40 hores Màxim 20 hores Màxim 10 hores
Paga setmanal 70/80€ 90/120€ 60€ L’estudiant paga 50€ a la família en concepte de manutenció (M/P).
Durada estada De 1 mes a 1 any, prorrogable, si les dues parts hi estan d’acord.
Nits de cangur 1 o 2 nits per setmana 1 nit (En cas de fills) 1 nit, no en cap de setmana
Temps lliure per setmana Un o dos dies a la setmana (un dels quals en cap de setmana) i com a mínim un cap de setmana al mes. Caps de setmana lliures.
Què ofereix - Cuidar els fills
- Col·laborar en les tasques domèstiques
- Ensenyar l’idioma
Ensenyar l’idioma
  • En tots els casos, i tret de les hores de dedicació als fills i la paga percebuda, l’au-pair tindrà els mateixos drets i obligacions.
  • Si no es viu al centre de la ciutat (majoria de trajectes a peu), es recomana pagar el títol de transport.
  • En el cas de les au-pairs, cada 6 mesos d’estada tindran dret a una setmana de vacances pagades.

* ESTUDIANT EN ACOLLIDA:

Hi ha estudiants joves que vénen al nostre país per aprendre idiomes, viure un estil de vida diferent, i no necessàriament tenen el temps per dedicar-se a cuidar nens. Aquests joves estudiants poden ser la solució que busqueu. No cal que tingueu fills, només estar disposats a incorporar un membre més a casa vostra, durant el temps que convisqui aquí. Cada vegada hi ha més parelles sense fills (o amb els fills ja grans) o persones de la tercera edat que busquen una companyia jove, que els pugui ajudar en les petites tasques del dia a dia.

En aquest cas, l’estudiant paga al voltant de 50 €/setmana en concepte de manutenció. No ha de realitzar tasques domèstiques, tret de les estrictament personals (tenir cura dels espais d’ús propi) i adaptar-se a les normes de convivencia de la casa. S’acordarà amb l’estudiant quin són els moments idonis per trobar-vos per practicar l’idioma (les hores dels àpats són un bon moment per propiciar converses i intercanvi d’experiències). En cas d’haver-hi fills es pot acordar fins a un cangur nocturn setmanal (que no sigui en cap de semana).