Preus

Els honoraris de Cangur4you cobreixen la gestió administrativa i de selecció de l'au-pair.

Quant de temps
necessiteu l'au-pair?
Honoraris Cangur4you (1) Paga i senyal (2)
1-3 mesos 350€ 100€
3-12 mesos 400€ 150€
 1. Als honoraris de Cangur4you cal afegir el 21% d’IVA. Aquesta tarifa es paga una única vegada, en concepte de selecció.
 2. Per formalitzar la inscripció (vegeu apartat “Passos per esdevenir família d’acollida”), es farà una paga i senyal per transferència bancària o presencialment a les nostres oficines, en concepte de despeses d’administració, que es deduirà de l’import final.
 • Un cop acceptada l’au-pair, se signarà l’"Acord entre Família i Au-pair" i caldrà fer l’ingrés de la quantitat pendent, per transferència bancària o presencialment a les nostres oficines. En cas de no rebre’s el pagament en el termini d’una setmana, l’au-pair podrà cancel·lar el viatge, o bé ser assignada a una altra família. 
 • Referència transferències bancàries: AU-PAIR+COGNOMS FAMÍLIA.
 • En el cas de les transferències bancàries cal enviar el comprovant de pagament l'adreça hola@cangur4you.cat.
 • Totes les nostres tarifes inclouen una garantia d'un mes (vegeu Política de Substitucions).
 • En l’"Acord entre Família i Au-pair" s’estableix la paga setmanal que s’abonarà en metàl·lic a l’au-pair. Aquest pagament està exempt d’IVA.

Devolucions

 • Si la família d’acollida, un cop iniciades les gestions de recerca d’au-pair, decideix no continuar, no se li retornarà la paga i senyal.
 • Si la família d’acollida no accepta cap de les au-pairs seleccionades en funció dels seus requeriments, no se li retornarà la paga i senyal.
 • Si Cangur4you no troba cap au-pair que s’adeqüi als requeriments expressats per la família, se li retornarà la paga i senyal.
 • Un cop Cangur4you hagi rebut l’acceptació de la família d’acollida (amb el corresponent pagament del total dels honoraris a l’agència), ho hagi notificat a l’au-pair, i aquesta hagi començat els tràmits per al viatge, qualsevol cancel·lació del programa suposarà una devolució màxima de fins al 25% del cost total del programa.
  • Si la família d'acollida cancel·la el Programa d’Au-pair, un cop incorporada la persona a la família d’acollida, no tindrà dret a la devolució del cost del programa.
 • En el cas que l’au-pair seleccionada, un cop signat l’acord entre les parts, se’n desdigués abans d’arribar al país, es buscaria una altra persona. Si la família no hi estigués d’acord, es retornaria l’import satisfet a l’agència, excepte la paga i senyal.

Descomptes

Famílies monoparentals (fotocòpia carnet) 5% de descompte
Famílies que hagin contractat els nostres serveis d’au-pair/cangur anteriorment. (Menys de dos anys) 5% de descompte

Recàrrecs

Au-pairs amb requisits afegits 20% de recàrrec en la tarifa de Cangur4you. L’au-pair pot demanar una paga setmanal més elevada. Es pactarà en l’”Acord entre Família i Au-pair”.