Preus

Els honoraris de Cangur4you cobreixen la gestió administrativa i de selecció de la cangur. Quan comença la relació entre família i cangur, la família paga el preu pactat per hora directament a la cangur.

Quantes hores setmanals
necessiteu la cangur?
Honoraris Cangur4you (1) Paga i senyal (2) Preu/hora pactat amb la cangur (3)
Entre 2-9 hores/set. 150€ 50€ 12€
Entre 10-20 hores/set. 250€ 100€ 10€
Entre 21-40 hores/set. 250€ 100€ 8€

Condicions de pagament

 1. Als honoraris de Cangur4you cal afegir el 21% d’IVA. Aquesta tarifa es paga una única vegada, en concepte de selecció.
 2. Per formalitzar la inscripció (vegeu apartat “Passos per sol·licitar cangur”), es farà una paga i senyal per transferència bancària o presencialment a les nostres oficines, que es deduirà de l’import final.
 3. En l’"Acord entre Família i Cangur" s’estableix la paga inicial que s’abonarà en metàl·lic a la cangur després de cada sessió. Aquest pagament està exempt d’IVA.
 • Un cop acceptada la cangur, se signarà l’"Acord entre Família i Cangur" i caldrà fer l’ingrés de la quantitat pendent, per transferència bancària o presencialment a les nostres oficines. En cas de no rebre’s el pagament en el termini d’una setmana, la cangur podrà ser assignada a una altra família. 
 • Referència per a les transferències bancàries: CANGUR+COGNOMS FAMÍLIA.
 • En el cas de les transferències bancàries cal enviar el comprovant de pagament a hola@cangur4you.cat.
 • Totes les nostres tarifes inclouen una garantia d’un mes (Vegeu Política de Substitucions).

Devolucions

 • Si la família, un cop iniciades les gestions de recerca de cangur, decideix no continuar, no se li retornarà la paga i senyal.
 • Si la família no accepta cap de les cangurs seleccionades en funció dels seus requeriments, no se li retornarà la paga i senyal.
 • Si Cangur4you no troba cap cangur que s’adeqüi als requeriments expressats per la família, se li retornarà la paga i senyal.
 • En el cas que la cangur seleccionada, un cop signat l’acord entre les parts, se’n desdigués abans de començar, es buscaria una altra persona. Si la família no hi estigués d’acord, es retornaria l’import satisfet a l’agència, excepte la paga i senyal.

Descomptes

Famílies monoparentals (fotocòpia carnet) 5% de descompte
Famílies que hagin contractat els nostres serveis d’au-pair/cangur anteriorment. (En un termini no superior a 2 anys) 5% de descompte

Recàrrecs

Més de 3 nens/es (desaconsellem més de 4 nens/es) Preu selecció 200€ + IVA. Es pactarà el preu/hora del cangur, en funció del nombre de nens. 
Nadons de menys d'un any 30% de recàrrec en la tarifa de Cangur4you. 
Cangurs amb especialitats afegides 30% de recàrrec en la tarifa de Cangur4you. La cangur pot demanar un preu/hora més elevat. Es pactarà en l’”Acord entre Família i Cangur”.