Per què Cangur4you?

Cangur4you sorgeix del resultat d’unir la necessitat de conciliació familiar amb la ferma convicció que les etapes infantil i adolescent són les més receptives a l’hora d’aprendre una llengua estrangera.

Els infants neixen preparats per tenir una llengua materna i augmentar el coneixement d’altres idiomes des de ben petits. El nombre de llengües que acabin dominant i el nivell que n’assoleixin depèn en gran mesura de les hores d’exposició a l’idioma, de la qualitat de l’ensenyament, i del grau de confiança que s’estableix amb la persona que el transmet.

És per això que, com a mares treballadores i vinculades al món de l’intercanvi lingüístic, estem convençudes que la immersió a l'idioma estranger en el dia a dia és la millor manera perquè els nens i les nenes puguin expressar-se amb naturalitat i aplicar a la vida real tots aquells coneixements que han adquirit en les etapes primerenques.

Considerem que el temps que passen allunyats de nosaltres són moments ideals per oferir-los una estona relaxada amb una persona de confiança amb qui puguin divertir-s’hi, explicar-li com ha anat el dia i aprendre noves coses... i tot això exclusivament en l’idioma que trieu.

Versión en Español