Passos per sol·licitar cangur

 1. En primer lloc, recomanem que us informeu sobre les opcions que més s’ajusten a les vostres necessitats (vegeu Programes).
 2. Poseu-vos en contacte amb nosaltres (formulari web, correu electrònic o telèfon) i us enviarem el “Formulari de família sol·licitant”. Demaneu-lo aquí Formulari - BUSCO CANGUR
 3. Per poder tramitar la vostra sol·licitud, cal que ens feu arribar presencialment o per correu electrònic la documentació següent:
  1. “Formulari de família sol·licitant” emplenat i signat.
  2. Còpia del DNI o passaport d’un dels pares.
 4. Un cop rebem la informació, i vegem que tot és correcte, us demanem que feu una paga i senyal presencialment a la nostra oficina o bé per transferència bancària.
 5. Tan bon punt rebem la paga i senyal, comencem el procés de recerca de la persona que més s’adeqüi a les vostres necessitats. Vegeu en què consisteix el nostre Procés de selecció.
 6. Us presentem l’informe del/la candidat/a, perquè hi doneu el vistiplau. En el cas que l’accepteu, considerarem que s’ha arribat a un acord. Si no, seguirem buscant la persona que més s’adapti als vostres requeriments.
 7. Un cop acceptat el candidat, Cangur4you redactarà l’”Acord entre Família i Cangur” en el qual s’estableixen els termes bàsics d’ambdues parts. L’enviarà a la família i la cangur, que hauran de retornar signat.
 8. En aquell moment caldrà fer l’ingrés per la quantitat pendent dels honoraris de selecció de Cangur4you per transferència bancària o presencialment a les nostres oficines.
 9. Un cop rebut el pagament, us donarem les dades de la cangur perquè pugueu fixar el dia per començar. És recomanable que estiguem informats de quan serà la primera trobada, per si cal oferir alguna mena de suport a alguna de les parts.
 10. Després d’una o dues sessions amb la cangur, ens posarem en contacte amb vosaltres per recollir les vostres impressions i comentaris.