Passos per ser cangur

El procés de selecció que cal superar abans de formar part de la nostra Borsa de Cangurs es resumeix en els passos següents:

 • Emplena el formulari de sol·licitud aquí. Un cop rebut, et trucarem per concertar una entrevista.
 • Si amb el formulari i la documentació adjunta considerem encaixes com a candidat/a, et citem per a una entrevista on valorem aspectes més personals i de motivació.
 • Aquesta entrevista consta d’una part de valoració del nivell d’idioma, en el cas que no siguis nadiu.
 • Amb totes aquestes dades comprovem les referències aportades, si ho considerem oportú, i valorem la teva admissió a la Borsa de Cangurs.

La documentació sol·licitada durant aquest procés de selecció és la següent:

 • Formulari Cangur emplenat i signat. Pots sol·licitar-lo a través de la web, o bé per correu electrònic o telèfon.
 • CV, actualitzat amb fotografia.
 • Fotocòpia dels títols aconseguits, tant d’estudis reglats com d’idioma.
 • Cartes de recomanació. (Mínim una.) Poden ser de famílies de qui hagis cuidat els fills, o bé de professors o altres relacions laborals que hagis tingut.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.

El nostre procés de selecció es basa en els criteris següents:

 • Necessàriament i abans que res, un/a cangur ha de ser una persona seriosa i responsable.
 • Noi o noia d’entre 18 i 30 anys.
 • Experiència en la cura de nens i nenes: Sol·licitem i comprovem referències. Valorem titulacions vinculades a la relació amb infants (monitor de lleure, estudiants o diplomats en Educació Infantil, Primària, d’Ensenyament de Llengua Estrangera, Auxiliar d’Infermeria, etc.).
 • Estudis superiors (grau universitari o cursant-lo).
 • Acreditar coneixements avançats de l’idioma sol·licitat. Diverses possibilitats: a) nadiu/iva del país; b) estar en possessió d’un títol de nivell avançat de l’idioma; c) estada important al país de llengua estrangera, o bé, d) estar cursant o haver cursat Filologia o de Traducció i Interpretació. En els tres darrers casos una entrevista personal i de nivell d’idioma és decisiva per garantir el nivell exigible en els nostres cangurs. Per la naturalesa del servei que oferim, prioritzem la bona expressió i fluïdesa oral.
 • Firmar un acord amb la família en què el/la cangur es compromet, entre d’altres:
  • Estar disposat a jugar, ajudar amb els deures de l’escola, explicar històries, donar-los el berenar, etc., en l’idioma escollit per la família.
  • Ser amable i molt correcte en el tracte tant amb els nens com amb la família.
  • Ser puntual i arribar sempre amb una certa antelació a l’horari acordat.