Com ho fem?

Conscients de la responsabilitat que tenim envers les famílies, vetllem per la serietat i qualitat del servei mitjançant un procés de selecció rigorós dels candidats, per assegurar que la família satisfà les expectatives que té posades en la cangur/au-pair, tant pel que fa al tracte amb la canalla, la tranquil·litat que estaran ben atesos, així com el nivell lingüístic ofert. Busquem l’afinitat entre la família amfitriona i la candidata a fi d’optimitzar la convivència i que totes dues parts vulguin repetir l’experiència.

Perquè la selecció dels candidats sigui un èxit, som molt escrupolosos en tots els passos que seguim. Apliquem els codis de conducta acceptats internacionalment per la IAPA (International Au Pair Association) i estem iniciant els tràmits per convertir-nos en membres d’aquesta associació.

Durant el procés de selecció, els candidats han de presentar tota la documentació requerida. No acceptem ningú que no compleixi els requisits exigits. Després han de superar una entrevista presencial o per videoconferència per a un millor coneixement. En aquesta entrevista, a part de la trajectòria vital, l’experiència amb la cura d’infants, es valora el tracte interpersonal. Prioritzem, per damunt de tot, la responsabilitat i la seriositat, per oferir la tranquil·litat que, com a mares, valoraríem en algú que ha de tenir cura dels nostres fills. En el cas de les cangurs, si no són natives del país de la llengua sol·licitada, se’ls demana un títol de llengua estrangera oficial, valorem especialment la seva expressió oral i han de signar el compromís que per comunicar-se amb els infants ho faran en la llengua sol·licitada pels pares.

Tot i ser una agència d’intermediació entre cangurs/au-pairs i famílies, creiem que és molt important que les noies (sobretot les que no són del país), se sentin còmodes. Per això els oferim el nostre suport des del moment que arriben aquí. Durant tota la seva estada els proporcionem recursos pedagògics i didàctics, organitzem tallers i xerrades, i facilitem la interacció entre elles, de manera que la seva estada sigui enriquidora.

Finalment, davant d’una sol·licitud per part d’una família, ens interessem per entendre exactament quines són les necessitats específiques, els interessos i els horaris que cal cobrir, i fem una selecció acurada entre totes les candidates disponibles, en funció de la idoneïtat i disponibilitat horària. Tant en el cas de les cangurs com de les au-pairs, en fem un seguiment periòdic, a fi d’assegurar la bona qualitat del servei i la bona sintonia entre la noia i la família.

Un cop comença la relació entre l’au-pair/cangur i la família, Cangur4You passa a un segon terme. Ens agrada recordar que el procés d’adaptació en la canalla vol una mica de temps. Així doncs, és freqüent que durant les primeres sessions (dies, en el cas de les au-pairs) sorgeixin petits desajustos que solen redreçar-se amb una mínima comunicació i donant confiança a la persona que ha de tenir cura dels fills. Malgrat tot, si una família no s’acaba d’adaptar a la cangur/au-pair o bé a la inversa, tenim unes polítiques de substitució (de cangurs i au-pairs) per garantir una experiència plenament satisfactòria.

Versión en Español