Avantatges de triar-nos

Contractar Cangur4you és assegurar-se la tranquil·litat que els pares busquen. Els nostres serveis són garantia de rigor i qualitat. Alguns dels aspectes que ens destaquen:

Servei personalitzat

El nostre objectiu és oferir un servei totalment personalitzat tant a la família d’acollida com a l’au-pair. Com que cada casa és un món, ens basem en els criteris exigits per la família per assolir un encaix òptim i viure una experiència favorable. Moltes plataformes d’Internet ofereixen un espai de trobada entre au-pairs i famílies, en què poden sorgir conflictes d’entesa, o de falta de veracitat en alguns casos. Si voleu una garantia i assegurar-vos que les vostres expectatives es veuran acomplides, us recomanem que contracteu agències que puguin respondre de les dues parts (família i au-pair).

Amb el formulari que enviem a les famílies i les converses que hi mantenim establim les preferències i necessitats concretes. D’aquesta manera iniciem un exhaustiu procés de recerca i selecció als països d’origen, basant-nos en aquests requeriments individualitzats.

Procés de selecció rigorós

 • Les au-pairs han de superar un procés de selecció que en garanteix la qualitat que busquen les famílies. Aquest procés s’estructura en els passos següents:
  • Sol·licitud i verificació dels documents aportats per l’au-pair segons la legislació vigent.
  • Entrevista per videoconferència amb l’agència per conèixer els principals trets del seu caràcter, la trajectòria vital i les expectatives personals. En aquesta fase es busca esbrinar la possible compatibilitat amb la futura família d’acollida.
  • Entrevista per videoconferència a tres bandes amb l’au-pair, l’agència i la família per a una primera presa de contacte. (Es pot organitzar a les nostres oficines.)
 • Els criteris de selecció de les nostres au-pairs són els següents:
  • Són nois i noies estudiants estrangers d’entre 18 i 30 anys, sense càrregues familiars, que tenen interès per conèixer la nostra cultura i aprendre espanyol o català.
 • La majoria provenen de la Unió Europea o de l’Amèrica del Nord.
 • Seleccionem especialment persones a qui els agrada el tracte amb nens, en tenen experiència i mostren aptituds d’adaptació a la convivència familiar.

Assessorament i tràmits

 • Redactem l’Acord entre família i l’au-pair que recollirà els drets i les obligacions de les dues parts, segons la legislació vigent.
 • Orientem les famílies sobre quin programa s’adapta millor a les seves necessitats i expectatives.
 • Assessorament per a la subscripció d’una assegurança mèdica privada per a l’au-pair segons la cobertura d’assistència sanitària a Espanya i segons el seu país d’origen.
 • Si cal, tramitem la documentació per participar en el programa (alguns tràmits no estan inclosos en els honoraris de selecció de l’au-pair).
 • Orientem i mantenim el contacte tant amb les famílies com amb les au-pairs durant tota l’estada perquè l’experiència sigui positiva i hi hagi una bona entesa. Estem a la disposició de qualsevol de les parts durant tot el programa.

Formació i seguiment

 • Com que l’arribada a un país nou no sempre és fàcil, volem que les nostres au-pairs se sentin ben acollides des del primer dia. Per això, sempre que els horaris ens ho permeten, anem a rebre l’au-pair a l’aeroport/estació de tren, i li fem una breu introducció al programa. També li lliurem el nostre “Dossier de Benvinguda”, amb documentació general sobre el país, la ciutat d’estada i altres informacions d’utilitat.
 • Busquem cursos de llengua espanyola o catalana, per a les au-pairs que ho desitgin.
 • Volem que la nostra comunitat de cangurs i au-pairs se senti ben acollida, perquè la motivació i la bona comunicació són elements clau per a una bona experiència. Per això, al llarg de l’any, organitzem i informem sobre trobades de lleure, rutes turístiques i altres activitats del seu interès.
 • Un factor que ens distingeix i garanteix la qualitat dels nostres cangurs i au-pairs és la formació específica que reben al llarg de l’any. Per això, a fi de fer créixer les seves aptituds professionals i personals els organitzem cursos, xerrades i tallers (primers auxilis, recursos pedagògics, etc.).

Mediació i substitucions

 • Gràcies a la nostra experiència en mediació de conflictes, vetllem pel compliment de l’acord signat entre la família i l’au-pair, i mirem de solucionar possibles discrepàncies que puguin sorgir entre les parts.
 • En el cas de no arribar a cap acord i perilli la bona entesa entre família i au-pair, tenim prevista la nostra “Política de Substitucions”.