Avantatges de triar-nos

Cangur4you selecciona cangurs i au-pairs per a famílies que vulguin que els seus fills practiquin idiomes en el seu dia a dia. Per fer-ho, seleccionem persones amb ganes i entusiasme per atendre totes les famílies demandants. Un cop superat el nostre procés de selecció, et garantim:

  • Passar a formar part de la nostra Borsa de Cangurs gratuïtament.
  • Quan t’assignem una família, ens assegurem que compleix uns requisits mínims i que s’adequa a les teves aptituds i preferències.
  • Redactem l’acord que ha de signar la família i el cangur, on s’estipula l’horari inicial pactat, el nombre de nens a cuidar, les activitats generals a fer i la paga que rebrà el cangur després de cada sessió.
  • Vetllem pel compliment d’aquest acord.
  • Tenim experiència en mediació i resolució de conflictes. Això ens permet poder solucionar possibles desavinences en l’encaix inicial entre cangur-família, i més enllà en el temps.
  • El feedback per part dels cangurs i les famílies és necessari per a nosaltres per millorar constantment.
  • La família paga al/la cangur directament.
  • Volem que la nostra comunitat de cangurs i au-pairs se senti ben acollida, perquè la motivació i la bona comunicació són elements clau per a una bona experiència. Per això, al llarg de l’any, organitzem i informem sobre trobades de lleure, rutes turístiques i altres activitats del seu interès.
  • Un factor que ens distingeix i garanteix la qualitat dels nostres cangurs i au-pairs és la formació específica que reben al llarg de l’any. Per això, a fi de fer créixer les seves aptituds professionals i personals els organitzem cursos, xerrades i tallers (primers auxilis, recursos pedagògics, etc.).
  • Totes aquelles persones que formin part de la nostra Borsa de Cangurs gaudiran de descomptes a l’hora d’entrar a formar part dels nostres programes d’au-pairs a l’estranger.