Avantatges de triar-nos

Contractar Cangur4you és assegurar-se la tranquil·litat que els pares busquen. Els nostres serveis són garantia de rigor i qualitat. Alguns dels aspectes que ens destaquen:

Servei personalitzat

El nostre objectiu és oferir un servei totalment personalitzat a la família. Com que cada casa és un món, ens basem en els criteris exigits per la família per assolir un encaix òptim i viure una experiència favorable i amb continuïtat. Moltes plataformes d’Internet ofereixen un espai de trobada entre cangurs i famílies, sense comprovacions de referències sobre l’experiència en cura d’infants ni de nivell d’idioma estranger. Això pot comportar frustracions i sobretot que la bona idea d’oferir una immersió dels nostres fills a l’anglès acabi desestimant-se per poc efectiva o per discontinuïtat en el temps, que poden alterar l’estabilitat emocional de les criatures. Si voleu una garantia i assegurar-vos que les vostres expectatives es veuran acomplides, us recomanem que contracteu agències que puguin respondre de les dues parts (família i cangur).

Procés de selecció rigorós

 • Els cangurs han de superar un procés de selecció que en garanteix la qualitat que busquen les famílies. Aquest procés s’estructura en els passos següents:
  • Presentació de documentació que acrediti els nivells d’estudis, experiències i coneixements.
  • Una entrevista personal.
  • Una prova de nivell d’idioma (en el cas de no se nadius).
 • Els criteris de selecció:
  • Necessàriament i abans que res, han de ser persones serioses i responsables.
  • Són nois i noies d’entre els 18 i els 30 anys.
  • Tenen experiència en la cura de nens i nenes: Sol·licitem i comprovem referències. Valorem titulacions vinculades a la relació amb infants (monitor de lleure, estudiants o diplomats en Educació Infantil, Primària, d’Ensenyament de Llengua Estrangera, Auxiliar d’Infermeria, etc.).
  • Estudis mitjans (batxillerat o estar cursant-lo) o superiors (grau universitari o cursant-lo).
  • Demostren un coneixement avançat de l’idioma sol·licitat. Diverses possibilitats: a) tenen l’idioma com a nadiu; b) han d’acreditar estar en possessió d’un títol de nivell avançat de l’idioma, o bé, c) estar cursant o haver cursat Filologia o de Traducció i Interpretació. En els dos darrers casos una entrevista personal i de nivell d’idioma és decisiva per garantir el nivell exigible en els nostres cangurs. Per la naturalesa del servei que oferim, prioritzem la bona expressió i fluïdesa oral.

Assessorament i tràmits

 • Redactem l’Acord entre família i cangur que recollirà els drets i les obligacions de les dues parts, segons la legislació vigent.
 • Orientem les famílies sobre quin programa s’adapta millor a les seves necessitats per incorporar la llengua estrangera en el dia a dia dels seus fills.
 • A fi de millorar constantment, al llarg del programa mantenim el contacte amb les famílies i les cangurs per millorar qualsevol aspecte.

Formació i seguiment

 • Volem que la nostra comunitat de cangurs i au-pairs se senti ben acollida, perquè la motivació i la bona comunicació són elements clau per a una bona experiència. Per això, al llarg de l’any, organitzem i informem sobre trobades de lleure, rutes turístiques i altres activitats del seu interès.
 • Un factor que ens distingeix i garanteix la qualitat dels nostres cangurs i au-pairs és la formació específica que reben al llarg de l’any. Per això, a fi de fer créixer les seves aptituds professionals i personals els organitzem cursos, xerrades i tallers (primers auxilis, recursos pedagògics, etc.).

Mediació i substitucions

 • Gràcies a la nostra experiència en mediació de conflictes, vetllem pel compliment de l’acord signat entre la família i la cangur, i mirem de solucionar possibles discrepàncies que puguin sorgir entre les parts.
 • En el cas de no arribar a cap acord i perilli la bona entesa entre família i cangur, tenim prevista la nostra Política de Substitucions.