Busques au-pair?

Per què una au-pair?

Cada vegada és més complicat i costós conciliar vida laboral i familiar. Acollir una au-pair a casa...
+

Què és una au-pair?

Definició El programa au-pair està regulat pel Consell Europeu, mitjançant l’Acord internacional...
+

Programes

Perquè l’experiència de rebre una au-pair en el si d’una família sigui positiva en tots els...
+

Avantatges de triar-nos

Contractar Cangur4you és assegurar-se la tranquil·litat que els pares busquen. Els nostres serveis...
+

Preus

Els honoraris de Cangur4you cobreixen la gestió administrativa i de selecció de...
+